DMAIC project-structuur

De DMAIC is de lean six sigma project-structuur. Volgens deze aanpak worden verbeterprojecten opgepakt. DMAIC staat voor:

  • Define
  • Measure
  • Analyse
  • Improve
  • Control

Define

Dit is de eerste fase van je project. Je wil hier vooral duidelijk wat precies je probleem is. Als de context, de scope en stakeholders in beeld zijn, leidt dat tot een concrete doelstelling, waarmee jij in je project aan de slag gaat.

Measure

Vervolgens ga je door naar de ‘measure’ fase. Hierin ga je de situatie zoals deze nu is in kaart brengen. Dit gebeurt vaak in een ‘brown paper sessie’ waarbij met post it’s het proces wordt uitgetekend. Alle betrokkenen zijn hierbij aanwezig. Vervolgens wordt het proces aangevuld met aantallen. Deze fase is pas voorbij als er helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd.

Analyse

Als je beeld compleet is, ga je analyseren. Op deze manier wil je de knelpunten en grondoorzaken naar boven halen. Zodat je precies weet op welke punten en om welke redenen je proces niet lekker loopt.

Improve

Pas in de deze stap ga je aan verbeteringen denken. Door de analyse weet je precies voor welke oorzaken je een oplossing moet bedenken. Je maakt een plan, scherpt dit plan aan en implementeert het vervolgens in de ‘improve’ fase.

Control

Tot slot is er nog de control fase. Hierin wil je de verbeteringen die je in de vorige fase geïmplementeerd hebt, borgen. Dit doe je onder andere door te zorgen voor een goede overdracht naar de mensen, maar ook door te blijven monitoren of de resultaten nog wel als gewenst zijn.

In alle fases zijn er verschillende tools en technieken die je kunt toepassen. Zo gebruik je in de define fase bijvoorbeeld vaak een SIPOC om de scope te bepalen, terwijl je in de Measure fase vaak een value stream map doet.

Zelf yellow belt worden?

DMAIC project-structuur

De DMAIC is de lean six sigma project-structuur. Volgens deze aanpak worden verbeterprojecten opgepakt. DMAIC staat voor:

  • Define
  • Measure
  • Analyse
  • Improve
  • Control

Define

Dit is de eerste fase van je project. Je wil hier vooral duidelijk wat precies je probleem is. Als de context, de scope en stakeholders in beeld zijn, leidt dat tot een concrete doelstelling, waarmee jij in je project aan de slag gaat.

Measure

Vervolgens ga je door naar de ‘measure’ fase. Hierin ga je de situatie zoals deze nu is in kaart brengen. Dit gebeurt vaak in een ‘brown paper sessie’ waarbij met post it’s het proces wordt uitgetekend. Alle betrokkenen zijn hierbij aanwezig. Vervolgens wordt het proces aangevuld met aantallen. Deze fase is pas voorbij als er helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd.

Analyse

Als je beeld compleet is, ga je analyseren. Op deze manier wil je de knelpunten en grondoorzaken naar boven halen. Zodat je precies weet op welke punten en om welke redenen je proces niet lekker loopt.

Improve

Pas in de deze stap ga je aan verbeteringen denken. Door de analyse weet je precies voor welke oorzaken je een oplossing moet bedenken. Je maakt een plan, scherpt dit plan aan en implementeert het vervolgens in de ‘improve’ fase.

Control

Tot slot is er nog de control fase. Hierin wil je de verbeteringen die je in de vorige fase geïmplementeerd hebt, borgen. Dit doe je onder andere door te zorgen voor een goede overdracht naar de mensen, maar ook door te blijven monitoren of de resultaten nog wel als gewenst zijn.

In alle fases zijn er verschillende tools en technieken die je kunt toepassen. Zo gebruik je in de define fase bijvoorbeeld vaak een SIPOC om de scope te bepalen, terwijl je in de Measure fase vaak een value stream map doet.

Op de hoogte blijven van lean of meer artikelen lezen?

Volg ons op social media!

Zelf yellow belt worden?