six sigma

Wat is six sigma?

Oorsprong van six sigma

De six sigma methodiek werd in 1986 ontwikkeld door Motorola en is net als lean, een methode om kwaliteit te verbeteren. Dit doe je aan de hand van statistiek. Je gaat aan de hand van deze methode op zoek naar afwijkingen in processen.

Deze afwijkingen wordt ook wel variatie genoemd. Waarom wordt een proces bijvoorbeeld de ene keer in 30 dagen doorlopen, en de andere keer in 3 dagen? Door de oorzaak die zorgt voor variatie aan te pakken, kun je een proces verbeteren.

Betekenis 

Sigma verwijst hier naar de Griekse letter Σ. Een organisatie die streeft naar een 6 sigma niveau, wil dat processen in 99,9966% goed verlopen. Dit staat gelijk aan 3,4 fouten per miljoen handelingen. Als je met de methodiek aan de slag gaat, wil dit niet altijd zeggen dat je ook dit percentage nastreeft. Het betekent vooral dat je data gebruikt om variatie op te sporen, om op deze manier processen te verbeteren.

DMAIC project structuur

Sigma hanteert de DMAIC-aanpak, die geïnspireerd is op de kwaliteitscirkel van Deming. Hierin staat DMAIC voor: Define, Measure, Analyse, Improve, Control

Six sigma wordt vaak in één adem genoemd met lean. De twee benaderingen vinden elkaar in een gecombineerde verbeteraanpak met de DMAIC als basis.

Op de hoogte blijven van lean of meer artikelen lezen?

Volg ons op social media!

Zelf yellow belt worden?

wat is six sigma

Wat is six sigma?

Oorsprong van six sigma

De six sigma methodiek werd in 1986 ontwikkeld door Motorola en is net als lean, een methode om kwaliteit te verbeteren. Dit doe je aan de hand van statistiek. Je gaat aan de hand van deze methode op zoek naar afwijkingen in processen.

Deze afwijkingen wordt ook wel variatie genoemd. Waarom wordt een proces bijvoorbeeld de ene keer in 30 dagen doorlopen, en de andere keer in 3 dagen? Door de oorzaak die zorgt voor variatie aan te pakken, kun je een proces verbeteren.

Betekenis 

Sigma verwijst hier naar de Griekse letter Σ. Een organisatie die streeft naar een 6 sigma niveau, wil dat processen in 99,9966% goed verlopen. Dit staat gelijk aan 3,4 fouten per miljoen handelingen. Als je met de methodiek aan de slag gaat, wil dit niet altijd zeggen dat je ook dit percentage nastreeft. Het betekent vooral dat je data gebruikt om variatie op te sporen, om op deze manier processen te verbeteren.

DMAIC project structuur

Sigma hanteert de DMAIC-aanpak, die geïnspireerd is op de kwaliteitscirkel van Deming. Hierin staat DMAIC voor: Define, Measure, Analyse, Improve, Control

Six sigma wordt vaak in één adem genoemd met lean. De twee benaderingen vinden elkaar in een gecombineerde verbeteraanpak met de DMAIC als basis.

Op de hoogte blijven van lean of meer artikelen lezen?

Volg ons op social media!

Zelf yellow belt worden?